LOCATION
Gliwice 44-109
ul Antonio Gaudiego 6a
PHONE  +48 32 331 96 00

Lokalizacja

IT TEAM
Odsłony: 7770

Lokalizacja Mobase Electronics Poland Sp. z o.o.

Siedziba  Spółki  znajduje  się  w  Gliwicach  -  Teren  Specjalnej  Podstrefy  Ekonomicznej,
przy  ul  Antonio  Gaudiego  6a.    Lokalizacja  bezpośrednio  przy  drodze  Krajowej  nr  88  
oraz Autostradzie A-4 i A-1.

Lokalizacja GPS: 50°18'53.927"N, 18°35'58.668"E

Mobase Electronics Poland Sp. z o.o.

ul.Antonio Gaudiego 6a, 44-109 Gliwice, Polska,
NIP: 631-253-67-88 REGON: 240724798
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS 0000289252
Kapitał Zakładowy: 19 352 000,00 PLN